Zakład Psychologii
Zdrowia
i Psychologii
Klinicznej

Strona główna

Krótko o Nas

Działalność naukową Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej prowadzi zarówno w obszarze badań podstawowych jak i psychologii klinicznej jako nauki stosowanej. Projekty badawcze, które są obecnie realizowane przez pracowników Zakładu Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej obejmują różne subdyscypliny psychologii klinicznej, a wśród nich psychologię zdrowia, psychologię kliniczną dzieci i młodzieży, a także psychologię kliniczną człowieka dorosłego (neuropsychologię, uzależnienie od alkoholu), w tym szczególnie diagnozę kliniczną i psychoterapię zaburzeń osobowości. 
 
Ważnym dorobkiem pracowników Zakładu jest opracowanie kompleksowego modelu aktywności badawczej i zawodowej psychologa klinicznego w obszarze zdrowia i zaburzeń psychicznych. Model ten opiera się na badaniach naukowych w ramach integracyjnego modelu bio-psycho-społecznego określającego uwarunkowania zdrowia i zaburzeń psychicznych oraz refleksji teoretycznej nad psychologią kliniczną jako dziedziną badań i dziedziną stosowaną. 
 
Ten sposób myślenia sprawia, że w naszych projektach badawczych dbamy o to, aby:
  • integrować trzy obszary: teorie psychologiczne, badania naukowe oraz doświadczenie kliniczne;
  • łączyć podejście salutogenetyczne i patogenetyczne (formowanie się zdrowia i zaburzeń) w perspektywie heterogeniczności mechanizmów zdrowia i zaburzeń psychicznych, co zwiększa to potencjał wyjaśniania mechanizmów genezy i utrzymywania się zdrowia i zaburzeń;
  • badać czynniki osobowościowe, które w interakcji z czynnikami biologicznymi podtrzymują patomechanizmy zaburzeń psychicznych i identyfikować mechanizmy zdrowia psychicznego, a także procesy, które powinny być uaktywniane w procesie zdrowienia; szczególnie interesują nas procesy regulacji emocji i kierowania zachowaniem; 
  • badać monitorowanie własnego udziału psychologa klinicznego w przeprowadzanym procesie diagnostycznym i terapeutycznym, uwzględniając rolę procesów poznawczych, emocjonalnych oraz osobowościowych w kompetentnym funkcjonowaniu zawodowym;
  • reagować na zapotrzebowanie społeczne o szerokim i wąskim zasięgu (np. badania uwzględniające pandemię Covid-19 czy badanie społeczności akademickiej).